Verminder meer dan 2.000.000 ton CO² zonder te isoleren

Een gemiddelde woning heeft een CO² uitstoot van 22 ton per jaar per huishouden, waarvan 4 ton door de verwarming. Bij een gemiddelde woning kan er makkelijk 30% op de verwarming bespaard worden. Dit door de vochtproblemen onder handen te nemen zodat er geen vocht meer opgenomen of opgewarmd moet worden.

Zo’n 30% van alle woningen heeft last van zichtbare problemen waardoor dit opnemen en opwarmen van vocht gebeurt.


Een eenvoudige rekensom bewijst:
In 2015 telde België 4.822.301 huishoudens.
4.822.301 x 30% x 30% x 4 ton CO² per jaar is een besparing van 30% van 4.822.301 = 1.446.690
30% van 1.446.690 = 434.007 x 4 = 1.736.028 ton CO² per jaar voor België.

In 2015 telde Nederland 7.720.787 huishoudens.
– 7.720.787 x 30% x 30% x 4 ton CO² per jaar is een besparing van 30% van 7.720.787 = 2.316.236
  30% van 2.316.236 = 694.871 x 4 = 2.779.484 ton CO² per jaar voor Nederland.

Hierbij worden verborgen vochtproblemen niet eens in meegerekend. Ook deze verborgen problemen omvatten door het opnemen van het aanwezige vocht en dampdruk 30% van de verwarmingskosten. Zo zullen de woningen nooit energieneutraal worden.

Door deze verborgen vochtproducties weg te nemen verminder je nog eens 2.000.000 ton CO² in België en ook eens zoveel in Nederland, zonder een meter te isoleren. Toch even opletten.