Parabolische dauwpuntcalculatie

Indien je nog steeds gebruik maakt van een dampdiffusieberekening en je krijgt als resultaat een lineaire afkoeling, dan mag je deze volledig negeren. Dit zijn programma’s van de jaren ’70, waar je met 4cm isolatie in het midden over het dauwpunt geraakt. Vandaag moeten woningen energieneutraal of zelfs passief zijn met 20 of 30cm isolatie. Dan geraakt het midden van een constructie echt niet meer over het dauwpunt.

NEN-EN-ISO 13788 is een Europese norm waarin de Glaser-methode beschreven is.
Aan inwendige condensatie wordt in het Bouwbesluit geen eisen gesteld; de bepalingsmethode wordt dan ook niet in het Bouwbesluit aangestuurd.

Doe zelf de nodige metingen in een constructieopbouw en meet waar je over het dauwpunt geraakt. Zo kan je zelf vaststellen dat je geen lineaire afkoeling krijgt, maar steeds een parabolische afkoeling met een dauwpunt in de laatste 2cm van de buitenste isolatielaag. Dit geeft dan wel veel uitvoeringsmogelijkheden.