Per graad in temperatuurstijging neemt de lucht maar liefst 6,25% meer vocht op. Dit lijkt niet veel maar tussen 18°C en 22,6°C, bij telkens 50% relatieve luchtvochtigheid, is dit een stijging van 32,80%.

Waar vroeger de comforttemperatuur in de woning, in de winter, op +18 °C lag is dit vandaag eerder + 22,6°C. Het gevolg hiervan is dat bij dezelfde normale luchtvochtigheid van 50% rH de warmere lucht maar liefst 33% meer vocht opgenomen heeft.

De warmere lucht zet veel uit in volume en zal onvermijdelijk al het vocht opnemen dat zich in de omgeving bevindt, meestal uit de vloer, kelder of kruipruimte.

Het probleem is dat de dampdruk dan exponentieel stijgt van 1032 Pa naar 1372 Pa, waardoor dit over een grenswaarde geraakt met zeer veel interne condensatie in een dampopen muuropbouw. Het gevolg hiervan is veel meer schade.
Aangezien warme lucht stijgt en veel vocht opneemt zal de meeste schade hierdoor onvermijdelijk op de bovenste etage te vinden zijn. Deze schade is dus geen bewonersgedrag, maar gewone bouwfysica.

 

hoe kunnen we helpen?

Heb je geen antwoord op je vragen gevonden?

Vragen over dit onderwerp?