Wanneer neemt een gevel te veel water op?

Eigenlijk is het eenvoudig. Als er sprake is van schade door lekkend regenwater is er iets mis en overschrijdt  men de grenswaarde. De hoeveelheid opgenomen water die tot schade lijdt is dan altijd teveel.

Een buitenspouwblad is bestemd om regenwater op te nemen en terug af te geven. Onderaan dienen de waterkerende folies of een andere constructievorm ervoor om dit regenwater naar buiten te leiden zonder binnen gevolgschade te veroorzaken. Als de gebruikte gevelstenen, de legmortel en de voegmortel dan voldoende vorstbestendig zijn met de juiste samenstelling is er geen probleem. Indien één van deze producten niet voldoende vorstbestendig is of degradeert, vergipst, verzand, sterk verkleurd of instabiel wordt is er (mogelijk) wel een probleem.

De Karstenbuis (foto) wordt gebruikt om de duurzaamheid van een hydrofuge te controleren in vergelijking met een niet behandelde muur. Zie ook ASTM E-514 test, RILEM 25 PEM (Reunion Internationale des Laboratoires D’Essais et de Recherches sur les Materiaux et les Constructions), de Amerikaanse norm SAE J1960 en van de Duitse norm DIN 52615, Belgisch Instituut voor Normalisatie NBN EN 196-1, NBN EN 1936, ICCROM – International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Proprety, WTCB TV 224 2002.

Is er sprake van schade, stel dan de bron of oorzaak vast en toets deze aan de “verzekeringstechnische equivalentietheorie”. Als de ene oorzaak er niet zou geweest zijn, zou er dan nog schade geweest zijn? De aansprakelijke partij van die ene oorzaak is dan volledig aansprakelijk voor de veroorzaakte gevolgschade, ook al is deze onrechtstreek veroorzaakt (zie artikel “equivalentietheorie”).

hoe kunnen we helpen?

Heb je geen antwoord op je vragen gevonden?

Vragen over dit onderwerp?