Elke woning maakt een stolpconstructie

Elke woning maakt een stolpconstructie. Plaats een transparante stolp op de grond en er verschijnt zeer snel condensatievocht aan de binnenzijde. Dit komt door het verdampen van het vocht in het natte zand en de verhoging van de onderliggende dampdruk. Bijkomend zal het mogelijk aanwezige Radongas (radioactief schadelijk gas) dat uit de bodem ontsnapt zich ook in deze stolp verzamelen.

Maak enkele gaatjes in deze stolp en er is bijna geen condensatie in de stolpconstructie. De hoge onderliggende dampdruk, het vocht en het schadelijke Radongas kunnen direct naar buiten ontsnappen.

Onderstaande foto verduidelijkt dit gebeuren. Aan de linker stolp verzamelt het vocht en het schadelijke Radongas zich aan de bovenzijde. In een woning of een appartement gebeurt net hetzelfde. Er ontstaat automatisch een cumulatie op het bovenste appartement. Dit is nooit bewonersgedrag.

De vloeropbouw boven deze stolp is niet 100% dampdicht (µd > 100), waardoor de vloer onvermijdelijk het vocht van onder de stolp zal opnemen. Het opnemen van dit vocht kost 30% op de verwarmingskosten.

In het beste geval bestaat de vloeropbouw uit beton, een druklaag, isolatiemateriaal, een dekvloer en een afwerkvloer met een totale dampdiffusie remmende weerstand hebben van ongeveer µd 15 – 18%. Dit wil zeggen dat 82 – 85% van het onderliggend vocht door de warme lucht van de woonkamer opgenomen wordt.

Hoe kan men morgen dan elke woning, gebouw of appartement energieneutraal krijgen?

Toch even opletten.