Download basistekeningen

Hier kun je enkele basistekeningen downloaden om de mogelijk aanwezige waterkeringen of andere bouwgebreken te tekenen. Vul je gegevens in en krijg jouw basistekeningen in je mailbox.

Werkelijke oorzaken liggen dikwijls veel verder dan dat men aanvankelijk dacht

  • Beschermen van monumenten voor het nageslacht

    Monumentenzorg is de bescherming, de instandhouding, het onderhoud en het herstel van onroerende goederen die van algemeen belang zijn door hun historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde. Door deze monumenten in zijn geheel te laten verweren door rechtstreekse regeninval is beschamend. Begin met het hydrofoberen van de volledige buitenzijde in de volledige

    31 januari 2022
  • Omgekeerde bewijsvoering

    Heb je een schadedossier en is de oorzaak van het probleem na onderzoek duidelijk, maar wil de schadeveroorzaker of de verzekeraar niet mee in het verhaal? Dan kan je mogelijk zelf voorstellen om de omgekeerde bewijsvoering te leveren. Indien men de gevolgschade niet wil vergoeden, neem dan de oorzaak weg. Droogt dan alles op, dan

    8 november 2021
Hoe kunnen we helpen?

Heb je geen antwoord gevonden op jouw vragen?

Heb je specifieke vragen?