Forensisch onderzoek / lekdetectie

humida-forensisch-onderzoek

Een forensische lekdetectie is een doorgedreven onderzoek om de juiste, precieze oorzaak van een vochtprobleem te achterhalen. Hierbij worden aan- en afvoeren geïnspecteerd op eventuele lekkages, zowel binnen als buitenshuis. Dit kan zowel een destructief als een niet-destructief onderzoek zijn. Tijdens bijvoorbeeld een onderzoek van het dak, kan er indien nodig een stuk lood omgeplooid worden. Voor de controle van de maaiveldzone kan er een steen uit de betegeling gehaald worden.

Wat kan dit inhouden:

– controle van het leidingstelsel (aan- en afvoeren; binnen- en buitenshuis)
– controle van het dak
– controle van de maaiveldzone
– controle van de ramen en deuren

Een volledig forensisch onderzoek kan met meerdere onderzoeksmethoden uitgevoerd worden om tot een sluitende analyse te komen.

“Forensische” onderzoeksmethode kunnen zijn:
– een visuele inspectie
– een diepte vochtmeting
– een destructief onderzoek
– een controle met een HD digitale rioolcamera
– een HD endoscopische camera
– een rookgaslekdetectie (1,2-ethaandiol)
– een traceergas N95-H5 (H10) lekdetectie
– digitale druktest (aanvoerleidingen en CV leidingen)
– een HD infrarood onderzoek
– een hoogfrequent scanning (Gann Uni 1 met B 50 sonde) (gekleurde mapping)
– fluorescentiekleurstoffen
– datalogging °C, rH , Pa, Td, Tw
– waterbelasting
– dauwpunt bepaling
– natteboltemperatuurmeting (gelijkvloers)
– sonarscanner, leidingzoeker
– calcium carbide test
– pyrometer
– geurdetectie
– schimmelanalyse
– Karstenbuistest, porositeitsmeting
– constructieve dampdiffusieberekening (theoretische benadering)
– scheurmeting en opvolging
– een polarisatieopname
– maaiveld niveaubepaling met doorsnedetekening
– digitale verzadigingssimulatie
– diagonale analyse
– fotoanalyse ruwbouw
– dampdruk- en verluchtingbepaling onder het gebouw
– analyse oplosbare zouten
– oriëntatie en turbulentiebepaling (slagregen)
– geschiedenisvergelijking (oorzakelijk verband werken / schadeperiode)
– verzekeringstechnische analyse
– aansprakelijkheidsanalyse
– enz.

Werkelijke oorzaken liggen dikwijls veel verder dan dat men aanvankelijk dacht

Hoe kunnen we helpen?

Heb je geen antwoord gevonden op jouw vragen?

Interesse in deze dienst?